Historie sboru

Sbor Laurentius se snaží navázat na tradici chrámových nebo kostelních sborů, které bývaly skoro u každého farního kostela. Tak tomu bylo ještě do roku 1960 i v kostele na Dlouhém Mostě.  Před rokem 1945 míval sbor až šedesát členů včetně muzikantů.

Na podzim roku 2010 napadlo manželé Olekšákovi oslovit farníky, kteří často vzpomínali na zpívání na kůru, a také ostatní obyvatele obce Dlouhý Most, zda by si nechtěli společně zazpívat při půlnoční bohoslužbě. Zájem byl a tak jsme si tehdy ještě neformálně  v počtu asi deseti zpěváků společně zazpívali na půlnoční. Tehdy nás podpořil a svou pomoc nám nabídl i bývalý sólista opery pan Ceé. Netrvalo dlouho a od zpěváků, ale i od lidí, kteří nás slyšeli na půlnoční zpívat, vzešlo přání zazpívat si takto i napřesrok.

Od září roku 2011 jsme začali pravidelně zkoušet ve škole na advent a Vánoce. To už měl náš sbor asi dvacet členů, kteří zpívali a hráli na hudební nástroje. V jedné z učitelek naší mateřské školky jsme objevili vystudovanou konzervatoristku, ve které má náš sbor profesionální korepetitorku.

Po velikonočním zpívání roku 2012 jsme našemu farnímu sboru společně vybrali vznešený název LAURENTIUS. Za latinským Laurentius se skrývá jméno svatého Vavřince, který je patronem  dlouhomosteckého kostela, kde náš sbor zpívá. V současné době se scházíme každý týden při pravidelných zkouškách pod vedením Mgr. Martiny Olekšákové. Zpíváme při různých příležitostech: slavnostních bohoslužbách, benefičních i jiných koncertech. Lidé, kteří ve sboru zpívají nebo nás doprovázejí na hudební nástroje, to dělají  pro radost i pro potěšení sebe i druhých, k větší cti a slávě Boží. Naším repertoárem je duchovní hudba jak klasická, tak také spirituály, rytmické písně, zpěvy z Taize, …


2019

DUBEN

19. dubna v 15:00 Dlouhý Most, Velký pátek

20. dubna v 19:30 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie


KVĚTEN

24. května ve 20:00 Rádlo - Noc kostelů 2019


ČERVEN

21. června v 19:00 Dlouhý Most - ČESKO - BAVORSKÝ KONCERT

22. červen v 16:30 Hejnice

23. června v 9:00 Ruprechtice


2018

2017


2016
2015

2014
  

   

FOTOGRAFIE NA:

farnostdlouhymost.rajce.idnes.cz/


Rok 2018

29. března v 18:00 Dlouhý Most, Zelený čtvrtek

30. března v 15:00 Dlouhý Most, Velký pátek

31. března v 19:30 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

22. dubna v 10:00 Dlouhý Most - POSVÍCENÍ

25. května Žibřidice - Noc Kostelů 2018 ve 20:00 kostel sv. Šimona a Judy

27. května ve 14:00 Javorník - procesí k Horské kapli

9. června v 11:00 Dlouhý Most - Děkovná mše svatá

1. září v 10:00 Křižany - českoněmecká mše

8. září v 15:00 Zdislava Starobylá poutní mše svatá

1. prosince ve 14:00 - Hodkovice nad Mohelkou náměstí - zahájení adventu

16. prosince v 16:00 - Hodkovice nad Mohelkou dům seniorů - adventní koncert.

12. prosince od 18:00 - Dlouhý Most Česko zpívá koledy

24. 12. v 16:00 Dlouhý Most, Vánoční bohoslužba pro děti

24. 12. ve 22:00 Dlouhý Most, Půlnoční mše svatá

27. 12. v 17:00 Dlouhý Most Vánoční koncert s hostem

Rok 2017

13. 4. 18:00 Dlouhý Most, Zelený čtvrtek

14. 4.  18:00 Dlouhý Most, Velký pátek

15. 4. v 20:00 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

23. 4. 15:00 Mínkovická kaple - Poutní bohoslužba

09. 6. 20:00 Dlouhý Most - Noc Kostelů 2017

11. 6. 15:00 Javornická pouť

1. 10. v 15:00 JUBILEUM FARNOSTI

17. - 19. 11. Pozvání našeho sboru do hornobavorské diecéze Eichstätt.

9. 12. 11:00 Poutní slavnost Rynoltice

9. 12. v 15:00 Hodkovice nad Mohelkou Dům seniorů - adventní koncert

13. 12. v 18:00 Dlouhý Most u kostela Česko zpívá koledy s Libereckým deníkem

24. 12. v 16:00 Dlouhý Most, Vánoční bohoslužba pro děti.

24. 12. ve 22:00 Dlouhý Most ,Půlnoční mše svatá.

27. 12. v 17:00 Vánoční koncert s hostem.


Rok 2016

26. 3. v 18:00 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

3. 4. v 15:00 Mínkovická kaple - žehnání a nové zasvěcení kaple s Otcem biskupem Baxantem

16. 4. v 16:00 Dlouhý Most - 150 výročí bitvy u Dlouhého Mostu

10. 6. v 19:30 Dlouhý Most - Noc Kostelů 2016

23. 7. v 14:00 Radčice - svatba

24. 9. v 10:00 Litoměřice katedrála sv. Štěpána a 15:00 hora Říp, rotunda sv. Jiří

18. 12. v 16:00 Šimonovice kaple Božího Milosrdenství BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

24. 12. v 16:00 Dlouhý Most, Vánoční bohoslužba pro děti.

24. 12. ve 22:00 Dlouhý Most ,Půlnoční mše svatá.

27. 12. v 17:00 Vánoční koncert s hostem RISSLINK.

Rok 2015

4. 4. v 19:00 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

29. 5. v 20:30 Rašovka, Noc kostelů 2015

28. 6.  v 10:00 Dlouhý Most - Děkovná bohoslužba s Otcem biskupem

 8. 8. v 10:00 Dlouhý Most, kostel - Poutní slavnost

24.12.  v 14:30 Jeřmanice, zpívání koled při vánoční bohoslužbě

24. 12. v 16:00  Dlouhý Most, vánoční bohoslužba pro děti

24. 12 ve 22:00 Dlouhý Most, vánoční zpívání při půlnoční mši svaté

 27. 12. v 18:00 Dlouhý Most, NÁŠ Vánoční koncert s hostem, letos Markéta Doubravská - HARFA a Josef Žák - HOUSLE

Rok 2014

19. 4. v 19:00 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

17. 5. v 11:00 Hejnice, zpívání při jáhenském svěcení

23. 5. Noc kostelů 2014 - koncertní putování Dlouhý Most, Zdislava a Rynoltice

20. 6.  od 17:00 soustředění sboru

 10. 8. v 10:00 Dlouhý Most, kostel - Poutní slavnost

27. 9. Pěší pouť rodin a přátel farnosti

30. 11. v 16:30 Dlouhý Most, Adventní zpívání společně s žáky ZŠ Dlouhý Most

24.12.  v 14:00 Jeřmanice, zpívání koled při vánoční bohoslužbě

24. 12. v 16:00  Dlouhý Most, vánoční bohoslužba pro děti

24. 12 ve 24:00 Dlouhý Most, vánoční zpívání při půlnoční mši svaté

 27. 12. v 17:00 Dlouhý Most, Vánoční koncert s hostem Pavlem Vančurou, sólisty opery ND

Rok 2013

30. 3. v 19:00 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

8. 5. 10:30 Bazilika v Jablonné v Podještědí, Pěší pouť rodin a přátel farnosti

12. 5. v 10:00 Dlouhý Most, II. Motorkářská bohoslužba

24. 5. ve 20:00 Dlouhý Most, Noc kostelů 2013 - koncert s hosty

23. 6. od 14:00 Soustředění sboru s rodinnými příslušníky

27. 7. v 11:00 Dlouhý Most, svatební obřad v kostele, který je první po 60-ti letech

 7. 9. v 16:00 Dlouhý Most, kostel - farní slavnost s otcem biskupem Janem Baxantem

1. 12. v 17:00 Dlouhý Most, Adventní zpívání společně s žáky ZŠ Dlouhý Most

24.12.  v 14:30 Jeřmanice, zpívání koled při vánoční bohoslužby

24. 12. v 15:30  Dlouhý Most, Půjdem spolu do Betléma

24. 12 ve 24:00 Dlouhý Most, vánoční zpívání při půlnoční mši svaté

 28. 12. v 17:00 Dlouhý Most, Vánoční koncert s hostem Radovanem Skalickým

Rok 2012

7. 4. v 18:00 Dlouhý Most, Bílá sobota - velikonoční vigílie

8. 5. v 15:00 Hejnice, Pěší pouť rodin a přátel farnosti

1. 6. v 21:00 Dlouhý Most, Noc kostelů 2012

4. 8. v 15:00 Dlouhý Most, Poutní slavnost

29. 9. v 15:00 Rašovka, jubilejní Rašovské posvícení

21. 10. v 15:00 Dlouhý Most, Benefiční koncert pro Kevina

2. 12. v 17:00 Dlouhý Most, Adventní koncert společně s žáky ZŠ Dlouhý Most

15. 12. v 17:00 Machnín, Adventní koncert

24. 12. v 15:30 Dlouhý Most, Půjdem spolu do Betléma

24. 12. v 24:00 Dlouhý Most, Půlnoční bohoslužba

29. 12. v 17:00 Dlouhý Most, Vánoční koncert s vánočním hostem Ivetou Hejdukovou

Rok 2011

27. 11. v 17:00 Dlouhý Most, Adventní koncert společně s žáky ZŠ Dlouhý Most

24. 12. v 15:30 Dlouhý Most, Půjdem spolu do Betléma

24. 12. ve 24:00 Dlouhý Most, Půlnoční bohoslužba

Rok 2010

24. 12. v 16:00 Dlouhý Most, Půjdem spolu do Betléma

24. 12. ve 24:00 Dlouhý Most, Půlnoční bohoslužba

 

                                                                  

 

 

 

 

Anketa

Líbí se vám naše nové stránky?

ANO (195)
NE (16)

Celkový počet hlasů: 211