SPOLEČENSTVÍ OTCŮ A MUŽŮ

05.10.2021 05:08
  • SPOLEČENSTVÍ OTCŮ A MUŽŮ

Od října se v naší farnosti bude nově jednou měsíčně setkávat společenství otců a mužů. Společenství bude otevřené i pro jiné věřící otce a muže, kterým takovéto společenství dlouhodobě chybí. Tato setkání mají vést k prohloubení spirituality otce – muže v rodině, ale i v běžném živote. Setkání bude pro vzájemné povzbuzení, předávání si zkušeností a také místem pro společnou modlitbu. Na setkání budou zváni i odborníci, kteří nám pomohou více chápat mužskou spiritualitu a hodnotu křesťanského otcovství. Jednou za půl roku, bude víkendové setkání společně se syny na nějakém místě mimo pohodlí domova a internetu.

Více informací u jáhna Michala.

Anketa

Používáte k platbám QR code?

ANO (173)
NE (43)

Celkový počet hlasů: 216