Kontakty a struktura farnosti

Kontakt a sídlo farnosti

Římskokatolická farnost Dlouhý Most

Dlouhý Most čp.103

463 12 Dlouhý Most

Česká Republika


IČ: 46749462


E- mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz nebo farnost.dlouhy.most@dltm.cz

Webové stránky: www.farnost-dlouhymost.cz


Návštěvní doba na úřadě farnosti:

pro Vaše pohodlí doporučujeme poslat sms a my se Vám pokusíme dát co nejbližší možný termín návštěvy.

 

Mobil: +420 602 945 915


 Číslo bankovního účtu : 43-9917960207/0100 (Komerční banka)

  


Personalia

R.D. Bc. Michal Olekšák

Diakon - trvalý jáhen  

Statutární administrátor farnosti 

 administrator in materialibus

Notář u Diecézního soudu litoměřické diecéze

  

 

 R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.

Kněz

administrátor exc. in spiritualibus

kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost

Soudní vikář u Diecézního soudu litoměřické diecéze


  

Farnost je součástí Římskokatolické církve a patří do Litoměřické diecéze

Papež, římský biskup a nástupce sv. Petra        J. Svatost František  (Jorge Mario Bergoglio)

Emeritní papež                                                    J. Svatost Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)

Sídelní biskup litoměřický:                                   J. Ex. Msgre. Mgr. Jan Baxant (20. biskup litoměřický)

Generální vikář:                                                   Msgre. J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek

 

Rozloha diecéze: 9.380Km2

Počet farností: 437

Kostelů a kaplí je: 1135 

Počet obyvatel: 1.335.154

Římskokatolíků : 159.956

 

Diecéze litoměřická má 10 vikariátů, my patříme do Libereckého vikariátu

Okrskový vikář: R.D. Mgr. Radek Jurnečka


Farnost Dlouhý Most je samostatnou farností

Římskokatolická farnost Dlouhý Most
Farní kostel na Dlouhém Mostě je zasvěcen sv. Vavřinci, jáhnovi a mučedníkovi

Filiální kostel na Rašovce je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, knězi a učiteli církve

Farnost má matriku již od roku 1787

Do farnosti patří území: Dlouhý Most (Langenbruck), Javorník (Jaberlich), Rašovka (Raschen), Šimonovice (Schimsdorf).
 

 

Administrátor in materialibus: jáhen Bc. Michal Olekšák (duchovní, a materiální správce a statutární zástupce farnosti)
Administrátor exc. in spiritualibus: kněz R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D. (duchovní správce)

Počet obyvatel Dlouhého Mostu: 855 


Z farnosti Dlouhý Most jsou ještě spravovány  farnosti

Římskokatolická farnost Křižany,

Římskokatolická farnost Žibřidice

Římskokatolická farnost Jítrava

Římskokatolická farnost Rynoltice

Poutní kostel ve Zdislavě

 

 

 

 

 

Anketa

Líbí se vám naše nové stránky?

ANO (161)
NE (102)

Celkový počet hlasů: 263