Finance

PROSBA O DARY

V  roce 2008 jsme zahájili  generální opravu kostela sv. Vavřince na Dlouhém Mostě, která bude velmi nákladná, a proto se obracím na Vás, milí farníci, i na všechny přátele naší farnosti s velikou prosbou o finanční pomoc.

Svůj dar můžete dát do pokladniček v našich kostelích nebo zaslat na farní účet číslo

43-9917960207/0100 (Komerční banka).
Prosím o Vaši štědrost a již nyní upřímné a srdečné Pánbůh zaplať za každý i sebemenší dar, ale i za Vaše modlitby o Boží požehnání pro veškerou práci v naší farnosti.
!!! Pro podnikatele je možnost vystavit potvrzení o jejich daru pro daňové přiznání !!!

Anketa

Chtěli byste, aby se do věže kostela na Dlouhém Mostě pořídily zvony?

Ano (125)
Nevím (11)
Ne (68)

Celkový počet hlasů: 617

 Vaše pomoc na opravu kostela.

 Číslo bankovního účtu :

 43-9917960207/0100

(Komerční banka v Liberci)